Doświadczenie Simon-Kucher w bankowości korporacyjnej pozwala nam dostarczać innowacyjnych rozwiązań, aby pomóc naszym klientom w zdefiniowaniu ich strategii handlowej, zaprojektowaniu inicjatyw marketingowych i opracowaniu wydajnych procesów zarządzania cenami.

Dzięki bogatej wiedzy na temat produktów finansowych oraz inteligentnemu podejściu analitycznemu pomagamy bankom zoptymalizować przychody w całym łańcuchu wartości dla klienta komercyjnego.

Posiadamy duże doświadczenie w doradzaniu klientom finansowym i instytucjonalnym we wszystkich segmentach rynku – od małych i średnich przedsiębiorstw po duże międzynarodowe korporacje. Pomagamy naszym klientom opracować i usprawnić wszelkie typy procesów i strategii, od prostych produktów kredytowych po bardziej złożone rozwiązania finansowe, takie jak produkty strukturyzowane, globalna bankowość transakcyjna, bankowość inwestycyjna i rynki kapitałowe.

Oto co najbardziej cenią w naszych usługach nasi klienci z obszaru bankowości korporacyjnej:

  • Specjalizacja – Koncentrujemy się przede wszystkich na takich dziedzinach, jak pricing i marketing, w których zyskaliśmy opinię liderów rynku
  • Zdolności analityczne – Analizujemy dane transakcyjne, aby zidentyfikować wyzwania i możliwości
  • Koncentracja na wdrożeniu – Osiągamy wyniki, pomagając klientom w pełnym wdrażaniu narzędzi, procesów i strategii komercyjnych
  • Nastawienie na współpracę – Stawiamy na ścisłą współpracę z najwyższą kadrą zarządzającą oraz personelem naszych klientów, aby zapewnić całkowite zaangażowanie ich w daną zmianę

Nasze projekty dla klientów korporacyjnych z sektora bankowości obejmują:

  • Opracowanie całościowego modelu zarządzania cenami opartego na wartości i zgodnego z celami strategicznymi banku oraz jego relacją z każdym klientem korporacyjnym.
  • Poszerzenie bazy klientów poprzez model segmentacji klientów zależny od potrzeb, według którego bank kieruje swoją ofertę do potencjalnych klientów zgodnie z ich potrzebami komercyjnymi i finansowymi.
  • Projektowanie inicjatyw marketingowych opartych na potencjalnych przychodach klientów docelowych, aby wybrać najbardziej priorytetowe zabiegi komercyjne
  • Tworzenie zbiorów danych transakcyjnych w celu zebrania różnych strumieni informacji w jeden unikalny pakiet, zwiększając tym samym zdolność banku do maksymalizacji jego przychodów
  • ite, thus increasing a bank’s ability to maximize revenue

Corporate Banking Experts

See more experts

Success Stories

Poznaj nasze projektowe success stories