Firmy oferujące dziś towary konsumpcyjne mają niespotykany dotąd dostęp do głębokich i bogatych zbiorów danych, co daje im możliwość posiadania dużej pewności przy podejmowaniu decyzji strategicznych i marketingowych. Te same firmy borykają się także z wyzwaniem dużych wahań cen towarów, zmiennymi nastrojami konsumentów, coraz większą konkurencją oraz zmieniającymi się strategiami sprzedawców detalicznych.

Nasi konsultanci doświadczeni w doradztwie dla sektora dóbr konsumpcyjnych pomagają firmom z branży wykorzystać możliwości, jakie daje nowa rzeczywistość, od opracowania strategii po jej realizację. Doskonale rozumiemy sektor dóbr konsumpcyjnych oraz stojące przed nim wyzwania cenowe, sprzedażowe i dystrybucyjne. Wykorzystując nasze pragmatyczne podejście, współpracujemy z firmami na całym świecie przy opracowywaniu dla nich strategii wejścia na rynek oraz sprzedaży, innowacyjnych procesów, optymalizacji ceny jednostkowej oraz portfela produktów, strategiach budowania marki, zarządzaniu cenami oraz inwestycjach handlowych.

Rosnąca konkurencja w sektorze sprzedaży detalicznej nakłada niespotykaną dotąd presję na większość producentów dóbr konsumpcyjnych. Marże producentów żywności kurczą się za sprawą zmiennych cen surowców oraz nacisków ze strony sprzedawców detalicznych na obniżenie cen i wsparcie ich działalności handlowej. Producenci spoza  sektora spożywczego oraz firmy oferujące produkty specjalne muszą opracować nowe strategie wejścia na rynek ze względu na zmieniające się zwyczaje zakupowe klientów oraz rosnącą konkurencję. W takich okolicznościach firmy potrzebują kompleksowych, nastawionych na zrównoważony rozwój rozwiązań, aby odpowiednio zrównoważyć swoje zyski, udział w rynku i przychody.

Nasze projekty dla branży dóbr konsumpcyjnych obejmują:

  • Przegląd strategii rynkowej na tle konkurencji
  • Opracowanie i wdrożenie nowej strategii wejścia na rynek
  • Optymalizacja cen dla konsumentów
  • Przegląd i wdrożenie zharmonizowanych systemów warunków handlowych
  • Zbudowanie portfela marek
  • Rozbudowa i poprawa procesów zarządzania innowacjami w firmach
  • Optymalizacja ceny jednostkowej oraz portfela produktów
  • Wsparcie i usprawnianie procesu zarządzania kluczowymi klientami i zespołem sprzedaży

Dobra konsumpcyjne Experts

See more experts

Success Stories

Poznaj nasze projektowe success stories