Simon-Kucher wspiera producentów i dystrybutorów urządzeń medycznych i sprzętu diagnostycznego w efektywnym podnoszeniu zarówno przychodów, jak i zysków poprzez inteligentne zarządzanie portfolio produktowym, strategie wejścia na rynek i strategie pricingowe, a także rozwiązania wdrożeniowe zorientowane na klienta. Naszymi klientami jest 40 spośród 50 wiodących przedsiębiorstw z branży medycznej i diagnostycznej, w tym zarówno najwięksi inwestorzy finansowi, jak i średnie przedsiębiorstwa ze wszystkich głównych kategorii produktowych i wskazań terapeutycznych. Nasi konsultanci obecni w Ameryce Północnej, Południowej, Europie i Azji posiadają doświadczenie rynkowe oraz wiedzę ekspercką z zakresu biznesu, medycyny oraz farmakologii. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom indywidualne, dopasowane do ich potrzeb, multidyscyplinarne rozwiązania, niezależnie od lokalizacji ich firmy.

W środowisku skoncentrowanym na badaniach i rozwoju istnieje ogromne zapotrzebowanie na skuteczne i efektywne rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne. Istotną barierą w dla wielu firmą są również ograniczone fundusze na działalność R&D. Przedsiębiorstwa, które chcą zapewnić sobie sukces, muszą dokonać wyboru odpowiednich rynków i ich segmentów, prowadzić sprzedaż odpowiednimi kanałami i przekonać świadczeniodawców i płatników, że oferowane przez nich rozwiązania niosą ze sobą wartość kliniczną/terapeutyczną wartą swojej ceny. Ustalenie odpowiednich cen wymaga dobrego rozeznania wśród złożonego i wrażliwego na ceny zbioru interesariuszy, zarówno po stronie świadczeniodawców, jak i stron finansujących przedsięwzięcie. Pomagamy przedsiębiorstwom technologii medycznych nawiązać z nimi relacje, dostosować się do zmieniającego się rynku oraz opracowywać i wdrażać strategie rentownego rozwoju.

Nasze projekty dla klientów z branży technologii medycznych:

  • Portfolio i strategie wejścia na rynek
  • Strategie dostępu do rynku i refundacji
  • Strategie sprzedażowe i kontraktowe
  • Optymalizacja cen i właściwy dobór strategicznych kanałów sprzedaży (channel mix)
  • Programy doskonałości cenowej oraz sprzedażowej
  • Zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami i zarządzanie przetargami
  • Optymalizacja sił sprzedażowych

Technologie medyczne Experts

See more experts

Success Stories

Poznaj nasze projektowe success stories