Firma Simon-Kucher współpracuje z wieloma czołowymi firmami produkującymi papier i opakowania. Dysponujemy dogłębną wiedzą na temat wszelkich możliwych materiałów i maszyn do produkcji opakowań.

Po latach koncentrowaniu się na kosztach, wiele firm w przemyśle papierniczym i produkcji opakowań kieruje dziś swoją uwagę na pricing oraz programy doskonalenia swojej działalności handlowej, aby zwiększyć swoją rentowność. W kręgu ich zainteresowań znalazły się dziś przede wszystkim:

  • Systematyczna segmentacja rynku i klienta
  • Zarządzanie ceną produktów i usług w oparciu o ich wartości
  • Profesjonalne zarządzanie przetargami
  • Alternatywne modele cenowe
  • Usprawnienie sposobu zarządzania kluczowymi klientami
  • Dążenie do doskonałości w sprzedaży (Sales Excellence)

Papier i opakowania uległy procesowi utowarowienia, a ceny i marże w ich produkcji są pod nieustanną presją. Różnicowanie produktów to dziś ogromne wyzwanie. Świetnie zorientowane w sytuacji rynkowej firmy zakupowe, szukające wysoce specjalistycznych i dostosowanych do konkretnych potrzeb klienta produktów w oparciu wyłącznie o cenę, czynią sytuację jeszcze trudniejszą. Oprócz wprowadzania innowacji produktowych, firmy z branży papierniczej i opakowań muszą dziś doskonale rozumieć prawdziwą wartość produktów, które oferują swoim klientom i odpowiednio je wyceniać.

 

Przemysł papierniczy i produkcja opakowań Experts

See more experts