"Your analysis, output and execution reflected the very best of Simon-Kucher's brand and reputation. I look forward to continuing our partnership."

Head of Marketing, Agricultural Products Company, Western Europe

"The quality of the project has been incredible... I think it's absolutely amazing that you were able to do all of this to the level that you did in this timeframe!"

CEO, Global Talent Acquisition Firm, US

"You're brilliant and well worth your expenses. I should have hired you two years ago."

CEO and Founder, Construction Developer, Kenya

Simonkucher : Transformacja

“Progress is impossible without change.” 
George Bernhard Shaw

Znalezienie nowego, odpowiedniego rozwiązania problemu w biznesie to tylko wierzchołek góry lodowej. Pod powierzchnią ukrywa się jej pozostałe 90% pracy do wykonania – procesy transformacji oraz wdrożeniowe,  prace transformacyjne i wdrożeniowe, które sprawiają, że wypracowane rozwiązanie jest w pełni dopasowane do przedsiębiorstwa i jego organizacji. Tylko w takich okolicznościach nowe rozwiązania mogą mieć realny wpływ na wzrost firmy i zysk. Wiele firm wciąż nie dostrzega, jak dużo wysiłku potrzeba, by rzeczywiście zmienić ich organizację. Jest to żmudna praca, która wymaga wiele czasu, jest jednak tego warta.

W Simon-Kucher naszym największym powodem do dumy jest sukces naszych Klientów. Nie obawiamy się ocenienia nas z perspektywy wpływu naszych projektów na firmy Klientów i cenimy sobie długofalową współpracę z nimi. Z tego też powodu towarzyszymy naszym Klientom w całym procesie transformacji, angażując naszych ekspertów w różne obszary implementacji, zapewniając równocześnie ciągłość pracy naszego zespołu do momentu jej całkowitego zakończenia.

W transformacji całej organizacji widzimy złożone zadanie, wychodzące daleko poza przeprowadzenie kilku szkoleń dla Klienta. Transformacja jest możliwa dopiero wtedy, gdy nowe podejście zostanie wdrożone we wszystkie procesy firmowe i systemy IT, gdy zmieni się sposób myślenia w organizacji, a nowy sposób funkcjonowania firmy stanie się nawykiem. Aby to osiągnąć, współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami firmy, osobami i departamentami na różnych poziomach w hierarchii, które powinny być zaangażowane w proces transformacji firmy, i, co ważne, na każdym kroku upewniamy się, że cała organizacja ma szerokie i kompleksowe spojrzenie na celowość i efekt zmian.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami w twoim kraju lub regionie.