“Progress is impossible without change.” 
George Bernhard Shaw

Znalezienie nowego, odpowiedniego rozwiązania problemu w biznesie to tylko wierzchołek góry lodowej. Pod powierzchnią ukrywa się jej pozostałe 90% pracy do wykonania – procesy transformacji oraz wdrożeniowe,  prace transformacyjne i wdrożeniowe, które sprawiają, że wypracowane rozwiązanie jest w pełni dopasowane do przedsiębiorstwa i jego organizacji. Tylko w takich okolicznościach nowe rozwiązania mogą mieć realny wpływ na wzrost firmy i zysk. Wiele firm wciąż nie dostrzega, jak dużo wysiłku potrzeba, by rzeczywiście zmienić ich organizację. Jest to żmudna praca, która wymaga wiele czasu, jest jednak tego warta.

W Simon-Kucher naszym największym powodem do dumy jest sukces naszych Klientów. Nie obawiamy się ocenienia nas z perspektywy wpływu naszych projektów na firmy Klientów i cenimy sobie długofalową współpracę z nimi. Z tego też powodu towarzyszymy naszym Klientom w całym procesie transformacji, angażując naszych ekspertów w różne obszary implementacji, zapewniając równocześnie ciągłość pracy naszego zespołu do momentu jej całkowitego zakończenia.

W transformacji całej organizacji widzimy złożone zadanie, wychodzące daleko poza przeprowadzenie kilku szkoleń dla Klienta. Transformacja jest możliwa dopiero wtedy, gdy nowe podejście zostanie wdrożone we wszystkie procesy firmowe i systemy IT, gdy zmieni się sposób myślenia w organizacji, a nowy sposób funkcjonowania firmy stanie się nawykiem. Aby to osiągnąć, współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami firmy, osobami i departamentami na różnych poziomach w hierarchii, które powinny być zaangażowane w proces transformacji firmy, i, co ważne, na każdym kroku upewniamy się, że cała organizacja ma szerokie i kompleksowe spojrzenie na celowość i efekt zmian.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami w twoim kraju lub regionie.