Simon-Kucher’in Kurumsal Bankacılık’taki müşterilerine ticari stratejilerini tanımlamalarına, pazarlama inisiyatifleri tasarlamalarına ve verimli ücretlendirme süreçleri geliştirmelerine yardımcı olan yenilikçi çözümler sunar.

Finansal ürünlere dair kapsamlı bilgi birikimimiz ve akıllı analitik yaklaşım ile bankaların ticari değer zincirinin tamamında gelirlerini optimize etmelerine yardımcı oluyoruz.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerden büyük çok uluslu şirketlere kadar tüm segmentlerde faaliyet gösteren, finansal ve kurumsal müşterilerimize danışmanlık hizmeti verme konusunda oldukça deneyimliyiz. Şirketlerin küçük borç ürünlerinden yapılandırılmış finansman, küresel işlem bankacılığı, yatırım bankacılığı ve sermaye piyasaları gibi daha karmaşık nitelikli finansman çözümlerine kadar her türlü süreç ve stratejiyi en ince ayrıntısına kadar geliştirmelerine yardımcı olduk.

Kurumsal bankacılık müşterilerimizin hizmetlerimizin en değer verdiği unsurlar şunlardır:

  • Uzmanlık – Pazarın tanınmış liderleri haline geldiğimiz fiyatlama ve pazarlama alanlarına büyük bir özen gösteriyoruz
  • Analitik beceriler – Zorluk ve fırsatları tanımlamak üzere ham işlem verilerini analiz ediyoruz
  • Uygulama odağı –Sonuçlara müşterilerin uygulama araçları, süreçleri ve ticari stratejileri üzerinden ulaşarak, iş gerçek anlamda tamamlanana kadar faaliyetlerimizi sürdürüyoruz
  • İşbirlikçi yaklaşım –Müşterilerimizin yöneticileri ve personeli ile yakın çalışmalar içerisine girerek, değişime tam olarak bağlı kalmalarını sağlıyoruz

Kurumsal bankacılık müşterilerimiz için geliştirdiğimiz projelerimizden bazıları şunlardır:

  • Bankanın stratejik hedefleri ve her bir kurumsal müşteri ile olan ilişkilerine dayanan holistik, değer tabanlı bir fiyatlama modeli geliştirme
  • Bankanın potansiyel müşterileri ticari ve finansal ihtiyaçlarına göre hedeflediği ihtiyaç tabanlı bir hedefleme modeli üzerinden müşteri tabanını genişletme
  • Hedef müşterileri potansiyel gelirleri üzerinden pazarlama girişimleri tasarlayarak ticari çabaları öncelik sırasına göre düzenleme
  • Benzersiz bir sistemde farklı bilgi akışların derleyerek işlem veri kümeleri oluşturma ve böylelikle bankanın gelirlerini maksimize etme becerisini artırma

Kurumsal Bankacılık Experts

See more experts

Success Stories

Tüm başarı hikayelerini göster