Özel bankacılık dünyası, son yıllarda sürekli değişim halindedir ve bütünüyle yeni bir gerçeklikle karşı karşıyadır. Önemli yönetmelik değişiklikleri, müşteriler arasında fiyat hassasiyetinin yükselmesi ve otomatik yatırım hizmeti sağlayan kuruluşların ortaya çıkışı, sektörü sarsmaktadır. Tüm bu etmenler, düşük faiz oranları ile birlikte, özel bankaların iş modelleri üzerinde büyük bir baskı uygulamaktadır.

Simon-Kucher, özel bankacılık alanında ciddi bir proje deneyimine sahiptir. Dünyanın dört bir noktasındaki büyük özel bankacılık merkezleri hakkında geniş bir bilgi birikimine sahibiz. Bunun sonucu olarak müşterilerimiz bize sadece sektöre dair her şeyi bildiğimiz için gelmiyor. Aynı zamanda müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran dışarıdan içeriye bir yaklaşım ve bakış açısına sahibiz. Bu uzmanlık, müşterilerin faaliyetlerinde istikrarsızlığı en aza indirerek, gelir ve kâr oranlarında sürdürülebilir artışlar sağlamamıza yardımcı oluyor.

Uzman özel bankacılık ekibimiz, dünyanın dört bir noktasına yayılmış farklı ofislerde faaliyet göstermektedir. Ekibimizin önde gelen uzmanlık alanlarından bazıları şunlardır:

  • 360 derece analiz (ve hızlı kazanma olanaklarının tanımlanması) ile fiyatlandırma ve fırsat değerlendirmeleri
  • Faaliyet alanına özel değer, fiyat ve satış stratejisi
  • Teklifleri (örn. danışmanlık direktifleri için yeni konseptler) ve fiyatlandırma alanları tasarlama/yeniden tasarlama
  • Yeni çözümler, fiyat ve süreçler sunma
  • Müşteri taşıma süreçleri ve fiyat/kârlılık yönetimi için satış araçları/yazılımları tasarlama
  • İndirim politikalarını, onar süreçlerini ve verimliliği iyileştirme

Müşterilerin akıllı teklif ve stratejiler geliştirmelerine ve bunları uygulamalarına yardımcı oluyoruz.

Dijitalleşme, özel bankacılık işletme modelini önemli ölçüde değiştirmektedir. Simon-Kucher, özel bankaların ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş bir fiyat yönetim yazılımı olan PricePro'yu geliştirmiştir. Yazılım, başarılı bir şekilde yönlendirilen müşteri geçişi ve yeniden fiyatlandırma süreçlerine olanak sağlamakta, verimli, kesintisiz kârlılık yönetimini kolaylaştırmaktadır. Programın özünü, bankacılar ve onların üst yönetimi için geliştirilmiş bir fiyat/indirim kontrol sistemi oluşturmaktadır.

Private Banking / Wealth Management Experts

See more experts

Success Stories

Tüm başarı hikayelerini göster