Pek çok ticari hizmet ve dış kaynak firması, müşterilerinin fiyat artışlarına verdikleri olumsuz tepkiler nedeniyle büyüme hedefleri ile kârlılık oranlarını dengelemekte güçlük çekmektedir. Karşılaştıkları en büyük güçlüklerden bazıları metalaştırma, fiyat baskısı ve ihale ile satın alım süreçlerindeki artan profesyonelleşmedir.

Simon-Kucher, sektörün önde gelen ticari hizmet ve dış kaynak şirketlerinin, müşterilerine sundukları faydalar doğrultusunda kârlarını artırmalarına yardımcı olmaktadır. Müşterilerimiz genellikle şu alanlarda işletme ve dış kaynak hizmetleri sunmaktadır:

 • Tesis yönetimi
 • Bilgi teknolojisi
 • Denetim, muhasebe, vergi ve hukuk danışmanlığı gibi mesleki hizmetler
 • Güvenlik hizmetleri
 • Geçici iş

Bu müşterileri küresel ölçekte destekliyoruz ve çok sayıda ülkede son derece başarılı projeler gerçekleştirdik. Bu projelerden bazıları şunlardır:

 • Fark analizi:  fiyatlandırma, satış ve teklif süreçlerinin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlama
 • Stratejik yönelik/fiyatlandırma politikası: pazara açılma yaklaşımının temel prensiplerini oluşturma
 • Pazara açılma stratejisi: yeni bir faaliyet alanına uygun bir kanal stratejisi uyarlama
 • Ürün geliştirme: yeni ürünleri ve hizmet teklifleri geliştirme ve fiyatlandırma
 • Fiyat belirleme: değer tabanlı fiyatlandırma sistematiği (emsal fiyatlandırma) için bir konsept geliştirme, fiyat hesaplamaları (stratejik müşteriler) için kuralları oluşturma
 • Gelir modeli/sözleşmeler: teklif modelleri geliştirme, teklif şablonlarını en uygun hale getirme ve fiyat tabloları oluşturma ve yönetme kurallarını tanımlama
 • Takip yönetimi: maliyet tahminlerinin aşılmasını etkin bir şekilde tespit etme, ilgili birimlere yönlendirme ve faturalandırmaya yönelik süreç ve destek araçlarını oluşturma
 • Fiyat artışları: (küçük/orta ölçekli şirket sahibi ve kilit müşteriler için) fiyat artışı kampanyalarını destekleme
 • Satış eğitimi: pazarlık ve satış becerilerini artırmak üzere atölye bazlı satış eğitimi seminerleri planlama ve gerçekleştirme
 • Büyük anlaşma rehberliği: büyük satış fırsatlarına hazırlıklı olmak için atölye bazlı destek çalışmaları gerçekleştirme

Ticari Hizmetler Experts

See more experts