Simon-Kucher, dünyanın önde gelen kimyasal şirketlerine stratejik ve taktiksel fiyatlandırma konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kimya endüstrisi ekibimiz, müşterilerimiz ile birlikte çalışarak şirketler için hedefler belirler ("hacimden önce değer" stratejileri), yeni ürün ve yenilikleri fiyatlandırır, fiyat farklılaştırma stratejileri oluşturur ve hizmet fiyat listeleri ("ekstra hizmete ekstra ücret") oluşturur.

Fiyatlandırma süreçlerini kontrol etmeye ve satış ve pazarlama faaliyetlerinde değişikliklere gitmeye yönelik konsept ve araçlar geliştiriyoruz. Müşterilerin ham madde maliyetlerini hesaba katan fiyatlandırma stratejileri geliştirmelerine ve değer fiyatlama inisiyatifleri tasarlamalarına yardımcı oluyoruz. Fiyatlandırma profesyonellerinden oluşan ekibimiz, kimyasal madde sektöründe 150'nin üzerinde fiyatlandırma projesine imza atmıştır.

Geçmişte kapasite kullanımı inovasyon, kimya endüstrisinde maliyet, hacim ve kâr yönetiminde kilit faktörlerdi. Günümüzde ise değişken girdi maliyetleri ve acımasız rekabet, fiyatlandırmanın satış ve üretim sonuçları açısından daha önemli bir role sahip olmasına neden olmuştur. Simon-Kucher, müşteriye özel fiyatlandırma çözümleri, fiyat ve kâr marjı iyileştirme programları geliştirmektedir.

Kimya endüstrisindeki müşterilerimiz için geliştirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır:

  • Rekabetin hakim olduğu pazarlarda fiyat stratejileri
  • Stratejik değer tabanlı fiyat konumlandırma uygulamaları ve değer zincirinin tamamında fiyat optimizasyonu
  • Fiyat artırma girişimleri
  • Fiyat tahminleri
  • Satış karşılama programlarında fiyat teşviklerini en uygun hale getirme
  • Küresel fiyatlandırma sürecini yeniden tasarlama ve eğitim programları
  • Fiyat koçluğu ve yönetim ve satış gücünün eğitimi
  • Ticari mükemmellik ve fiyatlandırmada mükemmellik programları

Kimyasallar Experts

See more experts

Success Stories

Tüm başarı hikayelerini göster