İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri

Simon-Kucher, inşaat malzemeleri ve teknolojileri şirketlerinin fiyatlandırma uygulamalarını önemli ölçüde iyileştirip, gelirlerini artırmalarına yardımcı olup karlarını ortalama 100-300 baz puan artırmalarına yardım oldu. Ayrıca diğer inşaat endüstrisi sektörlerindeki şirketlerin de (imalatçılar, toptan satıcılar, ana müteahhitler, tesis ve montaj hizmeti sağlayıcıları) benzer kazanımlara ulaşmasını sağladık.

Doğrudan ve çok kanallı dağıtım sistemleri için fiyat ve satışları en uygun hale getirme konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık firmasıyız. Küresel dönüşüm programlarından niş pazarlar için oluşturulan gelişmiş çözümlere kadar, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler tasarlıyoruz. Önerilerimizi oluştururken ilgili verileri, pazar bilgilerini, uzman değerlendirmelerini ve en iyi uygulamalarını derleyerek ayrıntılı analizlere tabi tutuyoruz.

Müşterilerimizle yıllarca çalışmış olmanın verdiği deneyimle, dinamik pazar ortamlarını, rekabet baskılarını ve piyasalardaki mevcut gelişmeleri en doğru şekilde anlıyor ve değerlendiriyoruz. Müşterilerin karşılaştıkları en büyük güçlüklerin üstesinden gelmelerini sağlamak için akıllı ve öncü çözümler geliştirdik, bu güçlüklerden bazıları:

 • Artan uluslararası rekabet baskısı ve artan fiyat şeffaflığı
 • Kâr marjlarının düşüşe geçmesi ve değer yerine hacme odaklanılması sonucu sektörün fazla kapasitede olması
 • İnovasonlardan değer yakalama - örnek "akıllı evler" ve "yeşil binalar"
 • Sektördeki değişimleri çevrimiçi mecralara taşıyarak yönetme
 • Müşteri mülkiyeti - marka değeri ve müşteri sadakati

İnşaat Üreticileri ve Toptan Satıcılar

Simon-Kucher, otuz yıldır inşaat üreticileri, toptan satıcılar ve hizmet sağlayıcılarının fiyatlarını en uygun hale getirip, satışlarını iyileştirerek, ortalama 100-300 baz puanında sürdürülebilir kâr artışları sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

Stratejileri, en uygun fiyatları belirleyip satışları yönlendirerek, üreticilerinin ürün ve hizmetlerini değer zincirinin tamamında doğru şekilde konumlandırmalarına yardım ediyoruz. Müşterileri, imalat süreçlerini yürüten aktörleri, karar mercilerini ve satış ortaklarını tam olarak anlamalarını sağlayarak, müşterilerimizin kârlılığı, müşterilerine ve ortaklarına verdikleri değeri artırmalarına zemin hazırlıyoruz.

İnşaat üreticileri için geliştirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır:

 • Fiyatlandırma, satış süreçlerini ve organizasyonu iyileştirme
 • Pazar ve kanal stratejileri geliştirme
 • Ürün portföyü ve çoklu marka stratejileri oluşturma
 • Değer odaklı fiyat listesi mimarileri ve yeni ürün konumlandırması oluşturma
 • Doğrudan ve dolaylı satışlarda performans odaklı fiyat ve koşul sistemleri oluşturma
 • Servis fiyatlarını ve fiyat koruma uygulamalarını belirleme
 • Satış güçlerini daha verimli satış teknikleri konusunda yönlendirme
 • Montaj uygulamaları gerçekleştiren şirketler için müşteri sadakat programları, toptan satıcılar için ortak programları tasarlama

Ayrıca toptan satıcıların karmaşık ürün ve müşteri portföylerini yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Toptan satıcılar için geliştirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır:

 • Üreticilerden bağımsız brüt fiyat sistemlerini geliştirme ve yönetme
 • Kar marjlarını yükseltecek fiyat artırma uygulamaları ve fiyat tarifelerini hesaplama
 • Son derece etkili müşteri segmentasyonu programları oluşturma
 • Tezgah üstü ve proje uygulamalarında rekabetçi fiyatlandırma stratejileri oluşturma
 • Değer tabanlı argümantasyon ve ücretlendirme bedeline uygun hizmet fiyatları belirleme
 • Satış kampanyalarını yönlendirmek üzere etkili fiyatlandırma süreç ve sistemleri tasarlama

Hizmet sağlayıcıları, fiyat ve performans rekabeti arttığında bile kârlarını artırma noktasında bize güvenmektedir. Hizmet sağlayıcıları için geliştirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır:

 • Fiyat listeleri ve hizmet paketlerini en uygun hale getirme
 • İş girdisi yerine değer tabanlı yeni fiyatlandırma tarifeleri oluşturma
 • Çerçeve sözleşmeleri kârlı bir şekilde yapılandırma ve müzakere etme
 • Özel hizmetler için ek ücretlendirmelere gitme ve bu tür uygulamaları en uygun hale getirme
 • İhalelerde stratejik teklifler ve fiyat tarifeleri oluşturma

İnşaat Experts

See more experts