Günümüzde tüketici ürünleri şirketlerinin daha önce olmadığı kadar derin ve zengin veri kümelerine erişimi vardır. Bu da şirketlerin akıllı stratejiler geliştirip, daha yüksek bir öz güvenle pazarlama kararları vermesini sağlamaktadır. Ama şirketler aynı zamanda emtia fiyatlarında iniş çıkışlar, tüketici fikirlerinde ani değişiklikler, artan rekabet ve satış stratejilerindeki önemli değişiklikler gibi sorunlarla karşılaşmaktadır.

Simon-Kucher’in deneyimli tüketici ürünleri danışmanları, şirketlerin bu yeni gerçeklikleri, hem strateji hem de uygulama noktasında kendi avantajlarına çevirmelerine yardımcı olmaktadır. Tüketici ürünleri sektörünü ve sektörün fiyatlama, satış ve dağıtım güçlüklerini çok iyi biliyoruz. Gerçekçi bir yaklaşım kullanarak, dünyanın pek çok noktasındaki şirketlerle çalışıp pazara açılma ve satış stratejileri, inovasyon süreçleri, paket fiyatı ve portföy iyileştirme, markalaşma stratejileri, fiyatlama ve ticari yatırım çözümleri geliştirdik.

Perakende sektöründe artan rekabet, paketlenmiş mal üreticilerinin çoğu üzerinde daha önce görülmemiş bir baskı oluşturmaktadır. Değişken ham madde fiyatları ile perakende satıcıların daha düşük fiyat ve ticari destek talepleri, gıda üreticilerinin kâr marjlarının düşmesine yol açmıştır. Gıda dışındaki sektörler ile tüketim ürünleri endüstrisinde,  tüketicilerin satın alma davranışlarının değişmesi ve raf aralığının daralması nedeniyle üreticilerin yeni pazara açılma stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. Bu ortamda, şirketler kâr, pazar payı ve gelir hedefleri arasında istedikleri dengeye ulaşmak için kapsamlı, sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duymaktadır.

Tüketici ürünleri müşterileri için geliştirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır:

  • Rekabet stratejisini revize etme
  • Yeni bir pazara açılma stratejisi geliştirme ve uygulamaya koyma
  • Tüketici fiyatlarını en uygun hale getirme
  • Uyumlu ticari koşul sistemleri revize etme ve uygulamaya koyma.
  • Marka portföyü stratejisi geliştirme
  • İnovasyon süreçlerini geliştirme ve iyileştirme
  • Sürüm fiyatı ve portföy stratejilerini en uygun hale getirme
  • Kilit müşteri ve satış gücü yönetimini destekleme ve iyileştirme

Tüketici Ürünleri Experts

See more experts

Success Stories

Tüm başarı hikayelerini göster