Dünyanın pek çok noktasındaki perakende ve toptan satış şirketleri, gelir, kâr marjı ve kazançlarını önemli ölçüde artırma noktasında Simon Kucher'e güvenmektedir.

Perakende satış ortamının müşteriler, rakip firmalar ve tedarikçiler arasındaki karşılıklı etkileşime dayanan son derece karmaşık bir ortam olduğu açıktır. Seçenekler arttıkça, müşteriler değişken hale gelmiştir; davranışları sürekli değişen müşteriler, artık alışveriş yapmanın en iyi yolunu, başka durumlarda ise bir sonraki en iyi promosyonu arar olmuştur. Yeni perakende satış formatları müşterilerin ilgisini çekmek için rekabet etmekte, çevrimiçi alışveriş ve mobil cihazlar, fiyat şeffaflığını artırmakta ve tüketiciler gittikçe daha fazla promosyon satışlar üzerinden alışveriş yapmaktadır. Satıcılar ile üreticiler arasındaki ortaklıkların önüne engel çeken maliyet dalgalanmaları, günümüzdeki perakende satış paradigmasının bir başka katmanını oluşturmaktadır. 

Bunun sonucu olarak, perakende satış şirketleri, tüketicileri, fiyatlandırmayı ve çeşitliliği yönetmeye yönelik geleneksel stratejilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin farketmektedirler. Bugün işe yarayan stratejiler, müşterilerin davranışlarını, ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulunduran stratejilerdir.

Biz, sektördeki uzmanlığımızı, geçerliliğini kanıtlamış analitik yöntem ve araçları ile küresel deneyimimizi bir araya getirerek müşteriye odaklanan, ihtiyaca göre özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Ekiplerimiz, müşteri ekiplerimizle yakın işbirliği içerisine girerek, çözümlerin temelini oluşturan beceri ve süreçleri hayata geçiriyor.

Perakende satış müşterilerimiz için geliştirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır:

  • Stratejik fiyatlandırma dönüşümleri: Müşterilerimizde "kültür değişimi"ne zemin hazırlama ve günümüzün şartlarına en uygun fiyatlandırma ortamını oluşturmak üzere yapılandırılmış bir planı takip ederek yeni kapasite ve süreçleri oluşturma
  • Fiyatlandırma stratejileri: Hasılattan ödün vermeden kârı artırma gibi özel kurumsal hedefleri gerçekleştirme
  • Promosyon stratejileri: Pazarlama harcamalarını maksimize ederek doğru müşteri için doğru promosyon planları oluşturma
  • Fiyat kırma yönetimi süreçleri: Fazla envanter ve getirilerden kâr oranını maksimize etme
  • Fiyatlandırma yazılımı satıcı seçimi: Hem fırsatları hem de müşteri kaynağı kısıtlılıklarını göz önünde bulundurarak perakende yazılım çözümlerine önyargısız bir şekilde değerlendirme
  • Kategori fiyatlandırma mimarileri: Müşteri değerlerini, rekabet durumunu ve maliyet akışkanlığını göz önünde bulundurarak kurumsal stratejiyi yaşama geçirme
  • Ürün çeşitlendirme stratejileri: İnovasyon, "özgün markalar,"tüketici ihtiyaçları ve pazardaki boş alanları göz önünde bulundurarak büyümeyi teşvik etme.
  • Perakende satış markası yönetimi: Büyümeyi sağlamak üzere ticari faaliyetlerdeki boşlukları kapatmak üzere gerekli aksiyonları alma ve olumsuz marka imajına yol açan unsurları ortadan kaldırma
  • Pazarlama verimliliği iyileştirme planları Pazarlama faaliyetlerine en yüksek etkiyi yaratacak şekilde bütçe ayırma
  • Müşteri ilişkileri yönetimi: Müşteri sadakati programları ve hedef odaklı inisiyatifler ile müşteri sadakatini iyileştirme

Perakende Experts

See more experts

Success Stories

Tüm başarı hikayelerini göster