Simon-Kucher, yan gereksinim şirketlerinin yeni işletme alanları, yenilikçi ürün ve hizmet teklifleri geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu şirketlerle yakın işbirliği içerisinde çalışarak, fiyatlandırma modellerini en uygun hale getirmelerine, markalaşma çalışmalarını geliştirmelerine, satış yapılarını yeniden şekillendirmelerine ve yeni konseptleri hayata geçirmeleri için destek veriyoruz.

Enerji tedarikçilerine strateji, pazarlama/satış ve organizasyonel faaliyetler gibi çok çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti vererek, yüksek nitelikli, sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmalarını sağlıyoruz. Sadece sektörün "büyük oyuncularına" değil, aynı zamanda çok sayıda bölgesel enerji tedarikçisine ve kamusal hizmet sağlayıcılarına destek veriyoruz.

Özelleşme, liberal ekonominin ivme kazanması, şirketler üzerindeki yönetmeliklerin daha az baskıcı bir nitelik kazanması ve konsolidasyon süreçleri, bu dinamik endüstriyi yeniden şekillendirmekte ve sürekli değişim halinde olmasını sağlamaktadır. Tüm bunlar, günlük operasyonları ve geleceğe dönük stratejileri etkilemektedir. Dahası, enerji işletmeleri üretime yapılan önemli yatırımlar, katı yönetmelikler ve -hepsinden önemlisi - artan müşteri beklentileri gibi yeni sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Enerji tedarikçileri, günümüzün pazar zorluklarının üstesinden nasıl gelebilir? Süreçleri azaltıp düzene koymanın yanı sıra, fiyatlama, pazarlama ve satı uygulamalarını daha verimli hale getirmeleri gerekmektedir. Bu da iletişim ve organizasyon becerilerinin iyileştirilmesini, açık bir stratejik çerçeve oluşturulmasını, geniş bir piyasa yönelimini ve akıllıca satış stratejilerini gerekli kılar. 

Yan gereksinim sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimiz için geliştirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır:

  • Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirme ve en uygun hale getirme
  • İşletme planları tasarlama
  • Değer tabanlı müşteri segmentasyonu / pazar segmentasyonu geliştirme
  • Ürün ve hizmet portföyleri geliştirme ve en uygun hale getirme
  • Fiyat yönetimi / fiyatlandırma programları tasarlama ve uygulama
  • Satış stratejileri geliştirme
  • Yeni ve yenilikçi satış kanalları oluşturma
  • Satışları yeniden düzenleme ve yeni satış yapıları oluşturma

Yan Gereksinimler Experts

See more experts

Success Stories

Tüm başarı hikayelerini göster