Yaşam Bilimleri danışmanlığında lider olan Simon-Kucher, hayvan sağlığı şirketlerini, hem çiftlik hayvancılığı hem de evcil hayvan segmentlerinde TopLine Power® elde etmeleri konusunda desteklemektedir. Küresel hayvan proteinleri talebindeki artış, evcil hayvanlara yapılan harcamalardaki sürekli artış ve dijitalleşmenin mevcut paradigmaları yeniden şekillendirmesi nedeniyle hayvan sağlığı sektörü büyümeye hazırlanmaktadır ve yenilik odaklı üreticiler ile hayvan sağlık hizmeti sağlayıcıları için benzersiz iş fırsatları söz konusudur.

Ancak sektördeki bu genişlemenin yanı sıra müşteri ihtiyaçları da gelişmekte ve gelir modelleri gittikçe daha çok yönlü ve karmaşık hale gelmektedir. Bu doğrultuda şirketlerin geleneksel fiyatlandırma ve ticari uygulamalarını değiştirmesi gerekmektedir ve hayvan sağlığı danışmanlık yaklaşımımızın odağını da bu oluşturmaktadır. Sektörün bu bağlamda karşılaştığı zorluklar şunlardır:

  • Büyüme oranı yüksek, gelişmekte olan pazarlarda fiyatlandırma yoluyla değer elde etmede yetersiz kalma
  • Pazarlar arasında tutarsız fiyatlandırma nedeniyle kârların risk altında olması ve istenmeyen yerel dinamiklere yol açması
  • Kurumsal veterinerlik zincirleri ve sınır ötesi üreticiler de dahil olmak üzere hızla birleşen müşteri tabanı
  • Müşterilere yeni çok kanallı erişim sağlayan ve ticari politikalardaki tutarsızlıklar ile kanal uyuşmazlıklarını açığa çıkaran perakendeciler/çevrimiçi satıcılar
  • Dijital hassas hayvancılık (PLF) ve evcil hayvanlara takılabilen/giydirilebilen çözümler ile hizmetler için sunum oluşturma ve fiyatlandırma modelleriyle olan sınırlı deneyim

Deneyimli Hayvan Sağlığı danışmanlığı

Bu eğilimleri ve zorlukları göz önünde bulundurarak müşterilerimize kârlı büyüme elde etmede ve bu gelişen ortamdaki fırsatları en üst düzeye çıkarmada yardımcı olan ticari konulara odaklanıyoruz. Tipik projelerimiz şunlardır:

Fiyatlandırma: Veterinerlik bakımı (genetik, aşı, diyagnostik ve tedavi) sürecinde ürünler için en uygun fiyatlandırma stratejisini tasarlayarak yenilikleri gelire dönüştürme

Dijital: Veri odaklı dijital ürünler ve PLF çözümleri için en uygun sunum oluşturma, gelir modellerini ve fiyat seviyelerini tanımlama

Uluslararası fiyatlandırma ve ticaret şartları: Ticari harcamaların olumlu şekilde geri dönmesini sağlamak için ülkeler, geleneksel ve yeni ortaya çıkan kanallar ile müşteri grupları arasında ticaret şartlarını ve uluslararası fiyatları optimize etme

Organizasyonel mükemmellik: Fiyatlandırmanın etkili bir organizasyonel yapı, işletme modeli ve becerilerle desteklenmesini sağlamak için fiyatlandırma fonksiyonlarını yeniden düzenleme ve dönüştürme

Satış etkinliği: Tutarlı sözleşme stratejileri ve etkili pazarlık süreçleri aracılığıyla uzun süreli ortaklıklar oluşturmak için Kilit Müşteri Yönetimi mükemmellik programlarını dizayn etme ve hayata geçirme

Portföy yönetimi: Portföyün tamamının kârlı büyümesini en üst düzeye çıkarmak için mevcut ürünler için konumlandırma, fiyatlandırma ve iskontoları optimize etme

Hayvan Sağlığı Experts

See more experts