Sağlık hizmetleri ve tüketici ürünleri sektörlerinin kesişiminde yer alan Tüketici Sağlık Hizmetleri, hem küresel oyuncuları hem de uzmanlaşmış, orta ölçekli şirketleri çeken dinamik bir sektördür. Endüstride gelirler ve kâr marjları artmaktadır ancak önemli değişiklikler şu anda satış kanallarını, dijitalleşmeyi, fiyat şeffaflığını, müşteri birleşimibi, global müşteri yönetimini ve diğer alanları etkilemektedir.

Simon-Kucher'ın küresel sağlık hizmetleri ve hızlı hareket eden tüketici ürünleri sektöründe uzun yıllara dayanan kapsamlı uzmanlığı bulunmaktadir. Bu sayede Tüketici Sağlık Hizmetleri ekibimiz, aşağıdaki alanlarda yenilikçi, özelleştirilmiş çözümler geliştirmek üzere kanıtlanmış yöntemler, araçlar ve proje yaklaşımlarını kullanmaktadır:

 • Bütün Tüketici Sağlık Hizmetleri değer zinciri (üreticiler, toptancılar, eczacılar/perakende zincirleri, tüketiciler)
 • Medikal hizmet endüstrisi (evde sağlık hizmeti sağlayıcıları ve özel klinikler dahil)

Küresel tüketici sağlık hizmeti uzmanlığı

Ekibimiz dünyanın dört bir yanındaki projelerde çalışmaktadır; uluslararası alandaki varlığımız, her lokasyona özgü, rekabet ortamı, dağıtım ağı ve pazar yönetmelikleri gibi zorlukların aşılması için hem global bilgi birikimi hem de yerel uzmanlık sağlamamıza olanak tanımaktadır.
Tüketici sağlık hizmeti şirketlerinin ve sağlık hizmeti sağlayıcıların işletme ile ilgili zorlukları aşmalarına, ticari fırsatları tanımlamalarına ve kârlı büyüme sağlamalarına yardımcı olma konusunda kapsamlı sektör bilgisine, içgörüye ve deneyime sahibiz.

Tüketici sağlık hizmeti alanındaki projelerimiz çok çeşitli konuları kapsamaktadır:

Strateji

 • Uluslararasılaştırma
 • Marka geliştirme
 • Dijitalleşme
 • Reçeteli ürünlerin reçetesiz hale getirilmesi de dahil olmak üzere, münhasırlık kaybı

Pazarlama

 • Değer iletimi
 • Marka konumlandırma
 • Pazarlama ve tanıtım verimliliği
 • Müşteri hedefleme ve segmentasyon

Fiyatlandırma

 • Net gelir yönetimi/ticari şartlar
 • Yapısal portföy fiyatlandırması
 • Fiyat artış kampanyaları
 • Uluslararası fiyat yönetimi ve denetimi

Satış

 • Pazara gidiş ve çok kanallı yönetim
 • Değer iletimi ve satış destek araçları
 • Satış etkinliği
 • Büyük anlaşmalar ve kilit müşteri yönetimi

Tüketici Sağlık Hizmetleri Experts

See more experts