Hızlı yenilik süreçleriyle karakterize edilen tıbbi teşhis sektörü, daha hassas testler ve görüntüler, basitleştirilmiş iş akışları ve artan otomasyon kullanımı yoluyla hasta tanısını sürekli olarak iyileştirmektedir. Küresel medikal görüntüleme piyasasının 2025 yılına kadar iki katından fazla büyümesi beklenirken, in-vitro diyagnostik (IVD) pazarının önümüzdeki altı yılda yaklaşık yüzde 30 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Ticari baskı artıyor

Bu olumlu görünüme rağmen tıbbi teşhis sektöründeki üreticiler, güçlü rekabet ve dijital çözümlere yönelik artan talep nedeniyle kârlılıklarını koruma ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirme konusunda her zamankinden daha fazla baskı altındadır. Genellikle karşı karşıya kalınan ticari baskılar şu şekilde sıralanabilir:

 • Müşteri tabanının birleşmesi (ör. uluslararası laboratuvar zincirleri, özel hastane grupları, bölgesel ihaleler)
 • Artan hacim ve geri ödeme kesintileriyle kısıtlı sağlık hizmeti bütçeleri
 • Kanıt gereksinimlerinin ve pazar erişim engellerinin artması
 • Rakiplere karşı portföy farklılığının azalması (portföy boşluklarının kapatılması)
 • Bütünsel çözümler, hizmetler ve dijital ürünler için artan müşteri talebi
 • Artan hizmet maliyeti kullanımı
 • Üreticilerin hacim riskini almalarına yönelik artan talep

Global MedTech ve Diyagnostik ekibimiz, yukarıda belirtilen zorlukları elealma, kârlı büyüme sağlama ve pazar fırsatlarından yararlanma konusunda müşterilerimize destek olmaktadır. Etkimiz aşağıdakileri içeren ticari mükemmellik çerçevesinin tamamında görülür:

Yeniliklerden gelir elde etme

 • İş incelemesi ve ticari strateji
 • Pazar erişim stratejisi ve kanıt planlaması
 • Dijital çözümler için paketleme ve fiyat stratejisi

Profesyonel satışlar

 • Satış süreci verimliliği ve kilit müşteri yönetimi
 • Satış stratejisi optimizasyonu, özellikle çözüm satışına doğru değişim
 • Satış destek araçları, fiyat teklifi ve büyük anlaşma yönetimi

Pazarlamayı geliştirme

 • Fiyat ve değer konumlandırma ile yeniden konumlandırma
 • Değer iletişimi, sayısallaştırma ve hasta süreçleri
 • Katma değerli hizmet tanımı, gruplama (ayırma) ve ticarileştirme

Tıbbi teşhis Experts

See more experts