Yaşam Bilimleri sektöründe lider bir danışman olan Simon-Kucher, sağlık hizmeti sağlayıcıları ciro ve kârlarını (TopLine Power®) iyileştirmeleri konusunda desteklemektedir. Özel hastaneler, özel uzman klinikler (ör. diş, dermatoloji), bakım evleri ve evde bakım sağlayıcılar da dahil olmak üzere geniş bir sağlık hizmeti sağlayıcı yelpazesi ile çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.

Sağlık hizmeti sağlayıcılar artan rekabetle karşı karşıya kalıyor

Kamu sektöründeki sağlık hizmeti sağlayıcılar, yoğun bir baskı altındadır. Demografik değişiklikler nedeniyle talep artmakta ve kaynak kısıtlamaları nedeniyle kamu hizmetlerine hızlı erişim sınırlı hale gelmektedir. Sonuç olarak, daha fazla sayıda hasta özel sağlık hizmeti sağlayıcılarını tercih etmektedir. Bu eğilim, gelir artışı ve sağlıklı kâr marjları sağlamıştır.

Ancak pazar büyümeye devam ettikçe rekabet giderek daha yoğun hale gelecek ve daha fazla hizmet sağlayıcısı piyasadan pay almak isteyecektir. Özel sermaye yatırımcıları da sektöre artan şekilde ilgi göstererek birleşimlerin hızlandırılmasına ve rekabetin artmasına katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak, özel sağlık hizmeti sağlayıcıları son derece rekabetçi, tüketici odaklı bir ortamda faaliyet göstermektedir. Ayakta kalabilmek için stratejilerini uyumlu hale getirmeleri, kapasite kullanımlarını maksimuma çıkarmaları ve gelir yönetimi tekniklerinden yararlanmaları gerekmektedir.

Deneyimimiz

Simon-Kucher'ın küresel sağlık hizmetleri, konaklama ve tüketici hizmetleri sektörlerindeki kapsamlı uzmanlığı, özel Sağlık Hizmeti Sağlayıcı ekibimize kanıtlanmış yöntemler ile araçlar sunarak yenilikçi, özelleştirilmiş çözümlerle uzun süreli etki oluşturulmasını sağlamaktadır. Ekibimiz dünyanın dört bir yanındaki projelerde çalışmaktadır; böylelikle, her coğrafi konuma özgü zorlukları ele almak için hem yerel uzmanlığından hem de küresel bilgilerinden yararlanmaktadır.

Odak noktamız

Simon-Kucher olarak, sağlık hizmeti sağlayıcılarını kârlı büyüme elde etme ve pazar fırsatlarından yararlanma konusunda destekliyoruz. Sağladığımız etki aşağıdakileri içeren birçok alana yayılmaktadır:

  • Strateji: Odaklanılması gereken unsurları anlama
  • Dijitalleşme: Ticari olarak uygulanabilir dijital çözümler geliştirme
  • Ticari yönetim: Süreçlerin gelir artışını desteklemesini sağlama
  • Verim yönetimi: Kapasite kullanımı ve fiyatlandırmanın nasıl birleştirileceğini tanımlama
  • Tüketici hizmet ömrü yönetimi: Hastaların nasıl elde tutulacağını öğrenme

Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları Experts

See more experts