Simon-Kucher, makine ve tesis teknolojisi tedarikçileri ile geçmişe dayanan ilişkileri sayesinde, mühendislik sektörüne dair derin bir bilgi birikimine sahiptir. Müşterilerimizden bazıları pompa, kompresör, alet ve diğer ilgili parçaların tedariğini gerçekleştiren şirketler. Şirketlerin büyüklüğü farklı olsa da, ürün portföyü karmaşıklığı, iç şirket dinamikleri, kârlı büyüme faktörleri aynıdır.

Ürün ve hizmetler: Mevcut ürün ve hizmetler, hedef pazar segmentlerine uygun mu? Yeni segmentlere (örn. ortam pazarları, hizmet segmentleri) ulaşmak için hangi ürünlere ihtiyaç duyuluyor? Temel müşteri gereklilikleri ve satın alma kriterleri nelerdir?

Satış ve pazara açılma: Satış yaklaşımı, hem yerleşik hem de yeni pazarlarda mevcut ve yeni müşterilere nasıl ulaşıyor? Satış ekibinin pazar potansiyelini şirkete çekmesine yardımcı olacak organizasyon yapıları ve süreçler nelerdir?

Fiyatlandırma ve kâr yönetimi: Hangi fiyatlandırma önlemleri, satış kazancının 200-400 puan seviyesinde artmasını sağlayacak? Ürün ve hizmetler için hangi fiyatlandırma modelleri mümkündür? Pazarlıklar sırasında değer satma argümanları nasıl kullanılabilir?

Son yıllarda holdinglerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere kârlı büyüme süreçlerinde destek verdik.

Mühendislik şirketleri için geliştirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır:

  • Büyüme vizyonu ve stratejisi geliştirme, strateji sürecini ve şirket içerisindeki sorumluluk alanlarını tanımlama
  • Ürün, hizmet ve eklenti portföylerini analiz etme, pazar segmentasyonunu ve müşteri satın alma kriterlerini değerlendirme
  • Cazip segmentlerde sürdürülebilir büyümeye ulaşmak için mevcut satış yaklaşımını analiz etme (satış denetimi) ve alan satışları, iç satışlar, ürün yönetimi ve stratejik satış için pazara açılma stratejilerini en uygun hale getirme
  • Müşteri odaklı satış organizasyonlarını, rol ve süreçlerini tasarlama ve uygulama
  • Uygun satış teşvik sistemleri ile satışları yönlendirme
  • Küresel kilit müşterileri ve uygun organizasyonel yapıları yönetme
  • Mevcut fiyatlandırma stratejisini analiz etme (fiyatlandırma denetimi), ürün seviyesinde (liste fiyatlarını en uygun hale getirerek) ve müşteri seviyesinde (örn. indirimler) fiyatlandırma önlemlerini uygulamaya koyma
  • Emsal fiyatlandırma uygulamaları oluşturma, proje işletmede sistematik fiyat hesaplama modelleri ile hedef fiyat sistemleri kullanma
  • Yeni ürün ve inovasyonları fiyatlandırma, dijital hizmetleri Industry 4.0 bağlamında parasallaştırma ve hizmet verme.
  • Değer satış eğitimleri

Teknoloji ve Endüstriyel uygulamamız ile strateji, pazarlama, satış ve fiyatlandırma konularında sahip olduğumuz derin sektör bilgisini yaşama geçiriyoruz. Doğru soruları soruyor, gelecekte karşılaşılacak olan güçlükleri öngörüyor ve müşterilerin kârlı bir şekilde büyümelerine yardımcı olmak için ihtiyaçlara uygun çözümler oluşturuyoruz.
Proje bulgularımız kesin olup, şirkete özeldir, ve doğrudan uygulanabilir. Projenin başından itibaren özel uygulama fırsatlarını ve öngörülebilir güçlükleri değerlendiriyor ve başarınızı artırmak için size hızlı ve güvenilir destek sunuyoruz.

Mühendislik Experts

See more experts