Kârlı büyüme, hacim ve kâr marjı açısından gittikçe artan bir baskı altında olan toptan satış firmaları için temel önceliktir. Köklü şirketler ve pazara yeni giren firmalar, fiyat konusunda daha önce hiç olmadığı kadar rekabet halindedir ve müşteriler, teklif ve koşulları artık çevrimiçi mecrada karşılaştırabilmektedir. Bu bilgiyle donatılmış durumda olan müşteriler, daha az ücret karşılığında daha fazlasını talep etmektedir. Artan rekabet ve şeffaflık ortamı, toptan satış pazarını dönüştürmüştür.

Fiyatlandırma ve satış uygulamalarının etkililiği, toptan satış firmalarının kâr ve gelirlerini istikrara kavuşturup artırabilmeleri açısından kritik önem taşıyan faktörler haline geldi. Çözümlerimiz genel olarak, satış kazancında 100 ila 300 seviyelerinde sürdürülebilir marj artışı sağlamaktadır.

Toptan satış firmaları, güçlü bir değer fiyatlama ve satış stratejileri olmadığı için genellikle portföylerinin tamamında gelirlerini ve kâr potansiyellerini en yüksek seviyeye çıkarmak için zorlu bir mücadele verir. Ürün fiyatlarını, ürünlerin müşterilerin gözündeki değerini belirlemek yerine, maliyet artı kâr metodu, gelenek ve içgüdüler temelinde oluştururlar. Portföyleri milyonlarca ürünü ve binlerce müşteriyi içerdiği için, her için doğru fiyatı belirlemek karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Yüzlerce satış personelinin fiyat kararlarını verdiği bir ortamda bu süreçler çok daha kritik önem taşır.

Son 30 yılda, dünyanın dört bir noktasında faaliyet gösteren çok sayıda toptan satış ve dağıtım firmasının, bu güçlüklerin üstesinden gelerek kârlılıklarını artırmalarına yardımcı olduk. Bunu sektörün yüksek işlem yoğunluğu için özel olarak geliştirdiğimiz etkin analitik çözümler ile yaptık.

Simon-Kucher, dağıtım ve toptan satış şirketlerinin zorluk ve dinamiklerini eksiksiz şekilde anlamaktadır. Danışmanlık çalışmalarımızı pratikliğin öncelikli olduğu bir anlayışla yaklaşırız ve müşterilerimiz için uzun ömürlü çözümler üretmeye çalışırız.

Toptan satış ve dağıtım sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimiz için geliştirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır:

  • Liste fiyatı ayarlama yaklaşımı ve araç desteğini en uygun hale getirerek, fiyat esnekliği ve rekabet ortamını göz önünde bulundurarak her ay 500.000'in üzerinde Stok Kalemi için liste fiyatlarını otomatik olarak hesaplama
  • Sistematik müşteri ve ürün segmentasyonunu baz alarak indirim yapısını en ince ayrıntısına kadar oluşturarak her bir segment için en uygun ve savunulabilir indirimi belirleme
  • Bir hizmet fiyatlandırma stratejisi geliştirerek hızlı kazançlar sağlama ve hizmetlere değer katma
  • Proje fiyatlandırma yaklaşımı ve araç desteğinden yaralanarak müşteri,anlaşma ve portföy dinamiklerine uygun olarak proje ve teklif talepleri için fiyatlandırma uygulamalarını en uygun hale getirme (Peer PricingTM)
  • Satış organizasyonunu ve geliştirme stratejilerini, iletişim ve pazarlık taktiklerini ve satış ekiplerine sağlanan materyalleri yeniden yapılandırma
  • Fiyatlandırma ekibinin organizasyonel yapı içerisindeki konumunu, fiyatlandırma performansını izleme ve sürekli iyileştirme şeklinde düzenleme (manuel fiyatlandırma uygulamalarını azaltma)
  • İşletme mimarisi ve işlevsel kullanım vakalarından yararlanarak yazılım seçimi sürecine kılavuzluk etme

Dağıtım & Toptan Satış Experts

See more experts

Success Stories

Tüm başarı hikayelerini göster