Simon-Kucher, medya ve eğlence şirketlerinin kârlılıklarını artırarak hızla değişip gittikçe dijitalleşen bir pazarda büyümelerine yardımcı olma noktasında ciddi bir deneyime sahiptir.

Dünyanın dört bir noktasındaki müşterilerimiz, hem içerik hem de reklam tarafında sektörün her alanında faaliyet göstermektedir. Stratejilerimiz, bu şirketlerin insanların haberleri ve eğlenceyi tüketme biçimini sonsuza dek değiştiren ve hedef kitlenin eline daha fazla güç veren dijitalleşme süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmuştur. Çözümlerimizden bazıları, yeni fiyat teklifleri ve portföyleri, fiyatlandırma değişikleri, daha iyi satış stratejileri, çeşitli ürün seçenekleri ve bunların değerlerinin müşterilere daha iyi aktarılabilmesi yönünde oluşturulan planlardır.

Özellikle yayın endüstrisindeki müşterilerimizin pek çoğu, sektörün son birkaç yıl içerisinde çevrimiçi mecraya kaydığına şahit olmuştur. Bu dijital güçlükleri etkin bir şekilde yöneterek, baskı ürünlerini de içeren geleceğe dönük bir büyüme süreci oluşturmalarına yardımcı olacak deneyime sahibiz. Müşterilerimizin hem geleneksel, hem de çevrimiçi ürünleri içeren portföylerinin tamamından elde ettikleri gelirleri en yüksek seviyeye çıkarmalarına yardım ediyoruz.

Güçlü yaklaşımımız, psikolojik öngörüler, sektörel karşılaştırmalar, medya ve eğlence sektörlerinin içinde ve dışında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmaları içeren nitel ve nicel kanıtlara dayanmaktadır. Tüm dünyadaki müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz çalışmaların getirdiği deneyimle, kapsamlı bir fiyat modelleri derlemesi oluşturduk.

Medya ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerimiz için geliştirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır.

  • Dijital ve ortamlar arası portföyler, hem içerik hem de reklam teklifleri için fiyatlandırma ve ürün paketi seçenekleri geliştirme.
  • Basılı ve dijital içerik fiyatlandırma uygulamalarını en uygun hale getirme, müşterilerin fiyat artışlarını kabul etmelerini sağlayan iletişim stratejileri geliştirme
  • İçerik ve reklam teklifleri için gerekli altyapıyı ve iletişim tekniklerini oluşturma
  • Satış organizasyonunu ve geliştirme stratejilerini, iletişim ve pazarlık taktiklerini ve reklam satış ekiplerine destek sağlayan materyalleri yeniden yapılandırma
  • Fiyatlandırma ekibinin konumunu organizasyonel yapı içerisinde tanımlama ve oluşturma

Medya & Eğlence Experts

See more experts

Success Stories

Tüm başarı hikayelerini göster