Simon-Kucher, özel sermaye müşterilerinin ticari faaliyetin yaşam döngüsünün tamamının farkı aşamalarında yatırım kârlılıklarını artırmalarına yardımcı olmaktadır. Sahip olduğumuz beceriler ile özel sermaye müşterilerimizin doğru satın alma hamlelerinde bulunmalarına, portföy işletme kârlılıklarını büyütme ve çıkış gelirlerini en yüksek seviyeye çıkarmalarına yardım ediyoruz.

Odak noktamız, özel sermaye portföy işletmelerinin toplam gelirlerini artırmak, gelir ve kârlılık hacimlerinin önemli ölçüde yükselmesini sağlamaktır. Simon-Kucher, dünyanın bir numaralı fiyatlandırma danışmanlık firması olarak özel sermaye şirketlerinin çok çeşitli sektörlerdeki yüzlerde portföy işletmelerinin fiyatlandırma uygulamalarını en uygun hale getirmelerine yardımcı olmuştur. Simon-Kucher Deal Cycle uygulamasını buradan görüntüleyin.

Satın Alma: Fiyatlandırma konularında durum tespiti ve ayrıntılı inceleme
Müşterilerimizin hedef pazar, rekabet konumu ve değer yaratma fırsatlarını ayrıntılı analizlere tabi tutarak potansiyel satın alma olanaklarını değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz.
Fiyatlandırma konusundaki rakipsiz uzmanlığımız, fiyatın kilit bir faktör ve yatırım tezinin önemli bir unsuru olduğu fırsatlar konusunda ideal danışman şirket haline getiriyor.

Büyüme: Portföy işletme değer artırımı
Özel sermaye şirketlerimizin portföy işletmeleri için gerçekçi değer yaratımı planları geliştirmelerine yardımcı oluyoruz ve bu planları etkin ve sürdürülebilir bir şekilde uygulamaları için gereken uzmanlık ve deneyime sahibiz.
Kârlı büyüme süreçlerini yaşama geçirmek için gereken her türlü araca sahibiz. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Fiyatlandırma önlemleri
  • Pazarlama verimliliği/etkililiği
  • Satış gücü optimizasyonu
  • Dağıtım optimizasyonu                   
  • Ürün portföyü değerlendirmesi

Gelir ve kâr artırma stratejilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda müşterilerimizin bu stratejileri yaşama geçirmelerine yardımcı oluruz. Kılavuzluk ve uygulama desteği, çalışmamızın anahtar unsurlarını oluşturur. Yönetim düzeyinde dengeli politikalar oluşturulmasını sağlıyor, ileri hat çalışanlarının yeni süreç ve araçlara ayak uydurup, gelişmelerin geride kalmaması için gerekli desteği sunuyoruz.

Satış: Satıcı desteği
Özel sermeye müşterilerimizin, temel satış argümanlarını tanımlayıp karşı tarafa etkin bir şekilde iletip, hızlı sonuçlar ve değer artırma programları vasıtasıyla bir varlığı satışa hazırlamalarına yardımcı oluyoruz.

Özel Sermaye & Girişim Sermayesi Experts

See more experts

Related Events