Kamu ürünlerinin sağlanması, kamu sektörünün kilit görevidir. Bununla birlikte, tüm bu hizmetlerin sürdürülmesi bütçeler üzerinde kayda değer bir gerginlik yaratabilir. Vergiler kamudaki ana fon kaynağı olduğundan, diğer potansiyel gelir akışlarının göz ardı edilmesi söz konusu olabilir. Vergi mükellefi üzerindeki yükü hafifletip daha etkin ve sürdürülebilir kamu hizmetlerine yol açabilecek ilave gelir yaratmak için birçok fırsat bulunmaktadır.

Belediyeler, bölgesel ve merkezi hükümetler, finanse edilebilir bir kamu sektörünün sürekli olarak nakit sıkıntısı çeken bir ortamda nasıl sürdürüleceği konusunda benzer zorluklarla karşı karşıya olsa da, birçok kamu sektörü varlığı hâlâ kullanılmıyor. Bu bağlamda, daha iyi bir kamu hizmeti sunmaya potansiyel olarak yardımcı olabilecek herhangi bir yöntem; mali geçerlilik, adalet ve şeffaflık ilkelerine göre doğru bir şekilde araştırılmalıdır.

Simon-Kucher, kamu ve vatandaş çıkarları doğrultusunda sürdürülebilir gelir optimizasyonunu sağlamak ve başarılı bir şekilde hizmetleri yönetmek için kamu sektörünü desteklemektedir. Gelir ve strateji uzmanlarımız, stratejik gelir yönetimi amacıyla kamu varlıklarının kullanılmayan potansiyelinin değerlendirilmesine yardımcı olurlar. Mükellefler ve kullanıcılar arasındaki masrafların adil bir şekilde dağıtılması ve kendini idame ettiren veya çapraz sübvanse eden sistemlere yönelmesi kamu sektörünü güçlendirebilir. Kamu hizmetlerinin mevcut ve erişilebilir olmasını sağlamak için çeşitli önlemler alınabilir. Bunlar arasında, ticari mal varlıkların saptanması, gelir kaynaklarının kullanımının belirlenmesi ve ücretlerin ve ücretlerden edinilen gelirin en iyi duruma getirilmesi ile birlikte, bu maliyetlerin kamusal malların erişilebilirliğini temin eden adil bir dağılıma dayandırılması sayılabilir.

Doğrudan gelir yaratma yöntemlerine ek olarak, Simon-Kucher kapsamlı bir proje uzmanlığına sahiptir ve aşağıdakiler gibi çok çeşitli kamu hizmetleri ile yakından işbirliği yapmıştır:

Kamu Sektörü Experts

See more experts