Kazanılmış gelir, sosyal sektörde bir fon kaynağı olarak gittikçe önem kazanmaktadır. Günümüzde, ortalama sosyal sektör gelirinin yarısından fazlası üyelik aidatları, hizmet ücretleri ve ürün satışları gibi piyasa faaliyetleri vasıtasıyla üretilmektedir. Hibe ve sponsorluğun ötesinde herhangi bir finansmanın kamuoyunda bazı şüpheler yaratmasına rağmen, birçok şirket gelir akışlarını çeşitlendirmeye yönelik hizmetler sunar.

Özel oyuncuların rekabeti ve güvenilirliği planlama konusunda artan ihtiyaç dikkate alındığında, sosyal sektördeki organizasyonların özel sektörün en iyi uygulamalarına uyum sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde, vakıflar, hükümetler ve büyük bağışçılar gibi fon sağlayıcılara sosyal yatırım getirilerini göstermek ve bu fonlardan sorumlu olmak giderek önem kazanmaktadır. Bu profesyonelleşme süreci devam ettikçe, sosyal ve özel sektör arasındaki boşluğu kapatmak için uzman bilgiye ihtiyaç artmaktadır.

Simon-Kucher, gelir ve optimizasyon stratejilerinin geliştirilmesinde 30 yıllık deneyimini uygulayarak, sosyal sektörün özel gereksinimleri için yenilikçi çözümler sunmaktadır. Odak noktamız, özel sektörün en iyi uygulamalarını müşterilerimizin sosyal hedefleriyle birleştirmektir. Pazar ilkelerini; kaynak kıtlığı, yasal yükümlülükler ve kurumsal kültür gibi sektörel zorluklarla başarıyla dengeleyerek aşağıdakileri de içeren farklı alanlarda değer yaratırız:

  •  Portföy tasarımı ve optimizasyonu: "Hangi hizmetler misyonumuzu ve finansal ihtiyaçlarımızı destekleyebilir? “
  • Kazanılan gelir ve sürdürülebilirlik: "Misyonumuzdan ödün vermeden nasıl daha mali açıdan bağımsız olabiliriz?"
  • Performansa dayalı ödeme: "Sunduğumuz katma değer için yeterince ücretlendirildiğimizden nasıl emin olabilirim?" "Ödeme isteği ile ödeme yapma kabiliyeti arasında nasıl ayrım yapabiliriz?"
  • Değer iletişimi: "Güvenilirliğimizi azaltmadan gelirimizi nasıl arttırabiliriz?"
  • Sürdürülebilir ölçümler: "Performans ve ROI, sosyal KPI'larla (ör. SROI) nasıl artırılabilir?"

Simon-Kucher, bu ve diğer konularda sosyal sektör kuruluşlarını, SGK’ları ve üyelik kuruluşlarını; misyonlarıyla uyumlu, sürdürülebilir kazanılmış gelir sağlamak adına desteklemektedir.

Sosyal Sektör Experts

See more experts