Sosyal Sektör de kazanılmış gelirin önemi fonlama açısından büyümektedir. Günümüzde, Sosyal Sektörde kazanılan gelirin yarısından fazlası üyelik ücretleri ve hizmet bedelleri gibi pazar aktivitelerinden gelmektedir. Ödül ve sponsorluk dışında fonlama hakkındaki kuşkuya rağmen birçok organizasyon gelir kanallarını arttırmak adına farklı ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Özel Sektör nedeniyle artan rekabet ve planlamaya olan ihtiyacın artmasıyla beraber, Sosyal Sektördeki organizasyonların özel sektörde kullanılan stratejileri adapte etmesi gerekir. Aynı şekilde yatırımcılardan, organizasyonlardan, hükümetten ve büyük bağışçılardan gelen yatırımcılara karşı sorumlu kalıp yatırım getirisi sağlamak önemlidir. Bu sektörde profesyonelleşme devam ettikçe, Sosyal Sektör ile Özel Sektör arasındaki bağlantıyı sağlayacak uzmanlara olan ihtiyaçta artmaktadır.

Gelir ve optimizasyon strajilerini geliştirmedeki 30 yıllık tecrübesinin kullanan Simon-Kucher, Sosyal Sektörün ihtiyaçlarını göre spesifik çözümler üretmektedir. Bizim amacımız Özel Sektörün en iyi stratejilerini Sosyal Sektöre taşıyarak müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Biz, kaynak azlığı, legal gereklilikler ve enstitü kültürü gibi sektörel sorunları pazar kuralları ile dengeleyerek birçok alanda değer oluşturuyoruz:

  • Portfolyo dizaynı ve optimizasyonu: “Hangi servisler hem misyonumuz hem de finansal ihtiyaçlarımızı karşılar?”
  • Kazanılmış gelir ve sürdürebilirlik: “Misyonumuzu feda etmeden nasıl finansal olarak daha bağımsız bir hale gelebiliriz?”
  • Performansa para: “Eklediğimiz değerlerin parasal olarak karşılığını aldığımızdan nasıl emin olabiliriz?” “Ödemeyi istemekle ödeme kabiliyetinin olması arasındaki farkları nasıl ayırt edebiliriz?”
  • Değer Aktarımı: “Gelirimizi kredibilitemizi azaltmadan nasıl arttırabiliriz?”
  • Sürdürülebilir ölçü bilimi: Performans ve yatırım getirisi, temel performans göstergeleriyle birlikte nasıl arttırılabilir? (Orn. Sosyal yatırım getirisi)

Simon-Kucher, sosyal sektör organizasyonlarını, kar amacı gütmeyen kuruluşları ve sürdürülebilir gelir ile hayırsever bir amaç güden her organizasyonu desteklemektedir.

Sosyal Sektör Experts

See more experts