"You're brilliant and well worth your expenses. I should have hired you two years ago."

CEO and Founder, Construction Developer, Kenya

"Somebody once told me, 'Manage the top line, and the bottom line will follow.'"

Steve Jobs
Late CEO, Apple

"The quality of the project has been incredible... I think it's absolutely amazing that you were able to do all of this to the level that you did in this timeframe!"

CEO, Global Talent Acquisition Firm, US

Simonkucher : Satış

“If you are persistent, you will get it. If you are consistent, you will keep it.”
Unknown

TopLine Power®’da satışı tamamlamak son adım. Satış ekibi etkili olmadıktan sonra bir firmanın stratejisi, pazarlaması ve fiyatlandırması da başarısız olur. İşin kilit kısmı da bu. Her ne kadar firmalarda çok iyi satış ekipleri olsa da, birçoğunun stratejik ve sistematik satış yöntemi bulunmuyor. Simon-Kucher bu sorunu çözüyor. Müşterilerimize mükemmel satışa giden süreçte yardımcı oluyoruz. Örneğin, onlarla birlikte şirketlerine ve şirket kültürlerine uygun etkili satış biçimleri geliştiriyoruz. 

Satış alanındaki çalışmalarımız verimliliği ve etkililiği geliştirmeye odaklanıyor. Dünya çapında yapılan yüzlerce satış projesinin ardından, dijital geleceğe yönelik hem mükemmeliyetçi hem de pragmatik Mükemmel Satış Sistemi’ni geliştirdik. Bu sistematik yöntem, satış stratejilerini geliştirerek, organizasyonu yaparak ve uygulayarak, müşterilerimize satış sürecinin tamamında destek sağlıyor.

Simon-Kucher’in yürüttüğü satış projelerinin odağı kolay çözüm bulmaktan ziyade, hedefe ulaşana kadar doğru yöne giden dikkatle hesaplanmış adımlar atmak. Satış uzmanlarımız gerek kilit müşteri yönetimi veya teşvik çalışmaları gibi klasik alanlarda gerek çoklu kanal optimizasyonu yada dijital satış gibi daha yeni ve dinamik alanlarda nasıl ilerleyeceklerine tamamen hakimler.

Bölgenizdeki ve sektörünüzdeki satış uzmanlarımızla irtibata geçin.

 

Experts