Simon-Kucher fon sağlayıcılara, fon dağıtıcılara, varlık yöneticileri ve varlık hizmeti sağlayıcılarına yıllardır danışmanlık yapmaktadır. Bu şirketlerle onlar için yeni iş modelleri tasarlamak, yenilikçi teklif ve ücretlendirme yapıları geliştirmek, sürdürülebilir bir kârlı büyüme için satışları ve pazarlama verimliliğini artırmak amacıyla çalıştık.

Varlık yönetimi müşterilerimiz için geliştirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır:

  • Kurumlararası bir fon distribütörü için büyüme stratejisi geliştirme.
  • Pazarlama ve satış verimliliğini artırmak üzere fon sağlayıcılarının süreçlerini ve organizasyonel yapısını en iyi hale getirme.
  • Yönetmelik gerekliliklerine karşılık olarak teklif ve ücretlendirme değişiklikleri uygulama (MiFID).
  • Fon sağlayıcıları ile dağıtıcı bankalar arasındaki ücret modellerini ve teşvik programlarını en uygun hale getirme.
  • Esnek analizler vasıtasıyla yatırım fonunun farklı yatırım stratejileri için yeni ürünler geliştirme ve fiyatları en uygun hale getirme.
  • Bir uluslararası varlık hizmeti sağlayıcısı için fiyat ve ürünleri en uygun hale getirme
  • Kurumsal müşteriler için değer tabanlı ihale yönetim sürecini geliştirme ve fiyat ile müzakere stratejilerini en uygun hale getirme.

Varlık Yönetimi Experts

See more experts

Success Stories

Tüm başarı hikayelerini göster