Simon-Kucher tıbbi cihaz, donanım ve tanı şirketinin akıllı fiyat portföyleri, pazara açılma ve fiyatlandırma stratejileri, müşteri odaklı uygulamalar yoluyla toplam gelir ve kâr performanslarını sürdürülebilir şekilde iyileştirmelerine yardımcı olmaktadır. Müşterilerimiz arasında tıp teknolojisi ve tanı cihazları sektörünün lideri olan 50 şirketin 40'ı müşterimizdir.  Bunlardan bazıları önde gele finans yatırımcıları, en önemli ürün kategorileri ve uygulama alanlarında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli şirketlerdir. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarındaki ülkelerde ofisleri bulunan danışmanlarımız, tıp, biyoloji ve ticaret gibi çeşitli alanlarda eğitim görmüştür. Bu nedenle müşterilerimize nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler, çok disiplinli, özel çözümler sunabiliriz.

Ar-Ge’nin yoğun olduğu bir ortamda, etkili ve verimli tanı ve tedavi çözümleri çok fazla rağbet görmektedir. Ar-Ge çalışmalarına ayrılan fonların kısıtlı olması, sektörün devamlı karşı karşıya kaldığı sorunlardan biridir. Şirketler, başarılı olmak için doğru pazar ve segmentleri seçmek, etkili kanallar üzerinden satış yapmak, ürünlerinin ödenen ücrete değer olduğunu göstererek sektörün kilit isimlerine ikna edici değer teklifleri ve argümanlar sunmak zorundadır. Ürüne doğru fiyat vermek, hem sağlık hizmeti hem de bütçe uygulamalarından sorumlu olan, her türlü fiyat değişikliğine hassasiyetle yaklaşan paydaşlarla daha etkili bir şekilde iletişim halinde olmayı gerektirir. Tıp teknolojileri şirketlerinin bu bağlantıyı kurmalarına, değişen pazar koşullarına uyum sağlamalarına ve kârlı büyüme için doğru stratejileri uygulamalarına yardımcı oluyoruz.

Tıp teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimiz için geliştirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır:

  • Portföy ve pazara açılma stratejileri
  • Pazara erişim ve zararı karşılama stratejileri
  • Satış ve sözleşme stratejileri
  • Fiyat ve çoklu kanal optimizasyonu
  • Satış ve fiyatlandırmada mükemmellik programları
  • Kilit müşteri ve ihale yönetimi
  • Satış gücü optimizasyonu

Medikal Teknolojileri Experts

See more experts

Success Stories

Tüm başarı hikayelerini göster