Sağlık ve tüketim ürünleri sektörlerinin kesiştiği noktada, Tüketici Sağlık Hizmetleri (TSH) dinamik bir endüstri olup her boyuttan şirketlerin ilgisini çekmektedir. Bu endüstri artan ciroları ve sağlıklı marjinleri ile dikkat çekse de belirli değişiklikler yüzünden endişeler artmaktadır. Genel sektör, dijitalleşme, fiyat şeffaflığı, müşteri güçlendirme ve uluslararası kilit hesaplar bu değişimlerin başında gelmektedir.

Simon-Kucher’in Global Sağlık ve Hızlı Tüketim Ürünleri sektörlerindeki geniş ve uzun süreli tecrübesi Tüketici Sağlık Hizmetleri(TSH) ekibine kanıtlanmış metotlar, araçlar ve proje yaklaşımları sağlayarak müşteriler için yenilikçi ve müşteriye özel çözümler yaratmaktadır. Bizler TSH değer zincirinde, üreticilerden toptancılara, eczanelerden özel sağlık hizmetlerine kadar her bölümü kapsamaktadır.

Takımımız birçok proje de görev almıştır ve dünya çapında 20 ofise sahiptir. Uluslararası bulunuşumuz bize hem global bir güç hem de lokal uzmanlık sağlayarak belirgin sorunları bölgeye özel bir şekilde (rekabet ortamı, dağıtım ağı, pazar regülasyonu vb.) çözebilmemizi sağlamıştır.

Bizler, Tüketici Sağlık Hizmetleri şirketlerinin ve Sağlık Hizmet Sağlayıcı şirketlerin engellerini aşması, fırsatların farkına varması ve karlı büyüme sağlaması için gerekli bilgi ve tecrübeye sahibiz.

Projelerimiz birçok başlığı kapsamaktadır:

Strateji

• Globalleşme stratejisi

• Marka geliştirme stratejisi

• Dijitalleşme stratejisi

• Münhasırlık suresinin dolması ile oluşması gereken strateji, reçeteden, reçetesiz satışa geçilmesi

Pazarlama

• Değer Aktarımı

• Marka Konumlandırma

• Pazarlama ve promosyon verimi

• Müşteri hedeflendirmesi ve segmentasyonu

Fiyatlandırma

• Ciro yönetimi/ticaret şartları

• Yapılandırılmış portföyler fiyatlandırması

• Fiyat arttırma kampanyaları

• Uluslararası fiyat kontrolü ve yönetimi

Satış

• Pazara giriş ve farklı kanalların yönetimi

• Değer aktarımı ve satış destekleme araçları

• Satış verimliliği

• Büyük pazarlıklar ve kilit hesap yönetimi

Tüketici Sağlık Hizmetleri Experts

See more experts

Success Stories

Tüm başarı hikayelerini göster