İmalat sanayisi dünya ekonomisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Sektör, dev şirketleri ve "gizli şampiyonları”, halk tarafından çoğunlukla bilinmeyen orta ölçekli çok uluslu pazar liderlerini içermektedir. Büyüklüğü ne olursa olsun pek çok sanayi şirketi, şiddetli uluslararası rekabetten zarar görmeden hızla yeni teknolojiler geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak zorundadır.

İmalat sanayi, bu hedefe ulaşabilmek için, tekliflerini diğerlerinden farklı kılma ve birinci sınıf ürünleri yüksek fiyatlardan satma gibi sıradışı bir güçlüğün üstesinden gelmek durumundadır.

Simon-Kucher endüstriyel ürün ve hizmetler sektöründe derin köklere sahiptir. On yıllar boyunca hem büyük holdinglerin hem de küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlü ve kârlı bir şekilde büyümelerine yardımcı olduk. Büyüme stratejileri tasarlamalarına, organizasyon yapılarını yeniden oluşturmalarına, Birleşme ve Satın Alma uygulamaları ile işletmelerini uluslararası şirketler haline getirmelerine yardım ettik.

Ayrıca üstün satış organizasyonları oluşturmalarına ve doğru stratejiler, yapı, süreç ve yönetim mekanizmaları vasıtasıyla satış mükemmelliğine ulaşmalarına yardımcı olduk. Ve yeni işletmelerin ürün ve hizmetlerinin fiyatlarını en uygun hale getirme ve satış sonrası uygulamalarında dünya çapında lider durumundayız.

Endüstriyel ürün ve hizmetler sektöründeki müşterilerimiz için geliştirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır: 

  • Büyüme vizyon ve stratejileri geliştirme
  • İşletme planları oluşturma
  • Satış yaklaşımlarını revize etme ("satış kontrolü")
  • Satış konseptlerini, satış gücünü,şirket içi hizmetler, ürün yönetimi ve stratejik pazarlama uygulamalarını en uygun hale getirme
  • Satış gücü ve şirket içi hizmetler için teşvik sistemleri tasarlama
  • Yedek parçalar, servis paketleri ve ürün inovasyonlarını fiyatlandırma
  • Sistematik fiyat hesaplama modelleri vasıtasıyla kâr marjlarını yönlendirme
  • Değe satış eğitimi seminerleri gerçekleştirme

Sanayi Ürünleri & Hizmetleri Experts

See more experts