< >
Fiyat savaşı, şirketler üzerinde fiyat baskısını da beraberinde getiriyor. Baskının sebepleri arasında düşük fiyatlı rakipler, müşterilerin pazarlık güçlerinin artması, şirketlerin belirledikleri hacim ve pazar payı hedefleri öne çıkıyor
Doğru satış, pazarlama ve fiyatlandırma hamleleri ile şirket kârlılığını maksimize etmek mümkün! Simon-Kucher & Partners’ın düzenlediği 2. İstanbul Fiyat Stratejisi Forumu’nda kârlılık yöntem ve araçları, satış pazarlama ve fiyatlandırmanın kârlılık üzerine etkisi proje örnekleri ve tecrübeler ile aktarıldı.
10 Aralık 2015, Perşembe günü gerçekleşecek olan II. İstanbul Fiyat Stratejisi Forumu'na katılarak Topline süreç ve yöntemlerini uzmanlarından öğrenin.
Simon-Kucher & Partners’ın Türk perakende sektöründeki fiyat imajı ve alışveriş alışkanlıkları hakkında gerçekleştirdiği detaylı araştırma çalışması gıdadan elektroniğe sektördeki şirketlerin stratejilerine uygun fiyat imajını oluşturmaları için dikkate almaları gereken bileşenleri ve izlemeleri gereken yolu işaret ediyor.