Karine Rahi

Karine Rahi

  • Manager
  • Paris, France
Ask Karine about Pharma & Biotechnologie