"In pricing, you offer something nobody else does."

Peter Drucker
Management Thinker

"The world's leading pricing consultancy."

The Economist

“You can determine the strength of a business over time by the amount of agony they go through in raising prices.”

Warren Buffett
American business magnate

"Your analysis, output and execution reflected the very best of Simon-Kucher's brand and reputation. I look forward to continuing our partnership."

Head of Marketing, Agricultural Products Company, Western Europe

“They did excellent work to help us to break one of the great myths in our organisation. They radically changed how we understood our core audience."

Chris Stibbs, CEO, The Economist Group

"I chose to work with Simon-Kucher because they are the best in their field. Simon-Kucher think differently than any other organization, and helped me to think differently about my organization."

Simon Crabbe
CEO Siblu

"Simon-Kucher were very strategic and knowledgeable, and they had a very bespoke approach. I found them very humble, very detail-oriented, really trying to understand our problems, and I really enjoyed working with them."

Shawki Hassoun
VP, Head of Commercial Strategy and Partnerships, Clarivate Analytics

"You want your consultant to come in with some preconceived thoughts but not hard and fast because you want flexibility. The consultants that I have met at Simon-Kucher have approached things in the right way. They start with a hypothesis, but they’re thoughtful and quite flexible and willing to evolve that hypothesis."

Murray Hennessy
CEO Great Wolf Resorts

TopLine Power®: to, o to chodzi w Simon-Kucher & Partners.

Każdego dnia pomagamy naszym klientom w zwiększeniu przychodów i zysków. Działamy szybciej, efektywniej i w o wiele bardziej zrównoważony sposób niż inne firmy doradcze.
Cel związany ze wzrostem przychodów i zysków naszych klientów osiągamy dzięki optymalizacji strony przychodowej firm w obszarze czterach kompetencji: strategii, marketingu, zarządzaniu cenami (pricing) i sprzedaży.

Firma Simon-Kucher&Partners posiada ponad 30 lat doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu strategii wzrostu firm, które zapewniają naszym klientom wymierne korzyści. Projekty prowadzone we współpracy z nami zwiększają rentowność firm średnio o 100-500 punktów bazowych.

Na rynku jesteśmy rozpoznawalni, jako firma doradcza wyspecjalizowana w doradztwie cenowym (pricing). Pricing to nasza najważniejsza kompetencja, którą rozwijamy od początku powstania firmy. Uznane autorytety w obszarze zarządzania i wpływowe media branżowe przypisują nam intelektualne przywództwo w obszarze pricingu. Do tego grona zalicza się m.in. profesor marketingu z Northwestern University Philip’a Kotler, który przyznał, że „Nikt nie wie więcej o zarządzaniu cenami niż Simon-Kucher.”

Proponowane przez nas rozwiązania i rekomendacje dla klientów są trwałe. W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się środowisku biznesowym nie jest to bardzo wymagające zadanie. Świat nigdy wcześniej nie zmieniał się tak dynamicznie jak teraz. Postępująca digitalizacja biznesu zmusza firmy do redefinicji modeli przychodowych, wymusza wiele zmian w obszarze wprowadzania produktów i usług na rynek, ich wyceny,oraz sprzedaży. Simon-Kucher & Partners wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom znacznie wcześniej niż firmy są ich świadome, a nasze rozwiązania przygotowują firmy do funkcjonowania w erze dynamicznie postępującej cyfryzacji.

Co więcej,to co robimy dla klientów ma znaczące i widoczne przełożenie na wyniki firm.  Nie poprzestajemy na zaprezentowaniu innowacyjnych koncepcji klientowi i nie przekazujemy innym kwestii związanych z wdrażaniem wypracowanych przez nas rozwiązań. Upewniamy się, że nasze rozwiązania wdrażane są przez Klienta kompletnie, od początku do końca. Nasi konsultanci wspierają Klientów w całym procesie transformacji w organizacji, a także koordynują pracę wszystkich zaangażowanych stron w celu pełnego wdrożenia projektu.

Simon-Kucher, firma założona w 1985 roku, w chwili obecnej jest globalnym graczem na rynku doradztwa – zatrudniamy więcej niż 1200 konsultantów w 25 krajach. Wszyscy nasi konsultancji specjalizują się w zakresie strategii, marketingu, zarządzaniu cenami (pricing) i sprzedaży, posiadają również specjalistyczną wiedzę dotyczącą wielu bardzo różnych branż. Od zawsze cenimy sobie najwyższe standardy w naszej pracy, dlatego też nasze rozwiązania nie mogą od nich odbiegać.

W oparciu o globalne doświadczenie świadczymy usługi dla klientów z różnych krajów świata. Zespoły projektowe Simon-Kucher, niezależnie od regionu, wspierają Klientów zawsze z tymi samymi najwyższymi standardami jakości.